This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Velkommen til Steinsfjorden Fiskeforening

Steinsfjorden fiskeforening ble stiftet 21. oktober 1932 med det formål å forvalte fiskeressursene i fjorden på best mulig måte. I dag har foreningen  113 medlemmer.

Fiskeforeningen har av Fylkesmannen fått ansvar for organisering av krepsefisket i Steinsfjorden. Foreningen har også fiskeoppsynet i Steinsfjorden og store deler av Tyrifjorden, blant annet utfører de desinfisering av båter og fiskeutstyr for å hindre spredning av krepsepest. Det blir mange timer for fiskeoppsynet på fjorden for å kontrollere at alt går rett og riktig for seg. 

Vi har brukt en del tid på høringsprosess for fellesprosjekter Ringeriksbanen og E16, som har påvirkning på Kroksund området og mulig vannutskifting i Steinsfjorden.

 
Følg oss gjerne på:

Facebook og Instagram